Uvjeti korištenja

Prvim korištenjem naših web stranica smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne koristite naše web stranice. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite preko stranica za kontakt.

Izgled i sadržaj naših web stranica te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje naših web stranica predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Uvjeti korištenja

Preuzimanje i ispis svakog obrasca, kao primjerice narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na našim web stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela (što se najviše odnosi na fotografije artikala na našim web stranicama) te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja od naše strane i ostalih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje kod nas. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za artikle i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Maliveliki.hr

. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla nastati. Maliveliki.hr pridržava pravo, ali ne i obvezu, da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web stranicama Maliveliki.hr, u cijelosti ili djelomično izbriše.

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, fotografije, ...) na naše web stranice, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) nama neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade, osim ako nije drugačije ugovoreno. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka valjnosti ovog ugovora.

Podnošenje prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni artikal ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom preko elektroničke pošte na info@maliveliki.hr

Maliveliki.hr se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Maliveliki.hr odgovaran je za materijalne nedostatke artikala koje prodaje, a  sukladno odredbama Zakonu o obveznim odnosima.

PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Raskid ugovora

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, artikli koji su predmet ugovora predani u posjed.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam artikli budu vraćeni.

Povrat robe

Kupac artikle mora vratiti nama bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravnu i neoštećenu.

Troškovi povrata artikala

Troškove povrata artikala snosi sam kupac, kao i trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirani artikli, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje artikala i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je artikal vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti artikala

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti artikala koje je rezultat rukovanja artiklima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti artikala.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako su:

1. predmet ugovora artikli ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora

2. predmet ugovora artikli koji su izrađeni po specifikaciji kupca ili koji su jasno prilagođeni kupcu

GARANCIJA

Garancija ne sve prodane artikle je 2 godine, a računa se od datuma prodaje.

Da bi se ostvario pravo na garanciju, kupac obvezno treba priložiti račun za artikal.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada nama, ili nam je ustupljen, a u vlasništvu je trećih osoba. Također posjedujemo autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ovih web stranica. Nadalje, ove web stranice sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u našem posjedu ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na našim web stranicama za upotrebu bez ograničenja. Može se zatratiti dozvola za umnožavanje.

Uskraćivanje prava

Sve fotografije, slike, video i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Maliveliki.hr, osim ako nije drugačije ugovoreno. Sva prava su pridržana. Nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s naših web stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja naših web stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s naših web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Uložit ćemo razuman napor kako bi se na našim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje smo izričito objavili, naglašavamo da sve materijale i sadržaje na web stranicama treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se ne smatramo odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web stranicama. Ne jamčimo da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovih web stranica na svoju vlastitu odgovornost.

Ne odgovaramo za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste naše web stranice, izrijekom nas prihvaćaju obeštetiti za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Nadalje, ne preuzimamo nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih, te ne jamče da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava. Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak proizvođača ili slično, ne znači nužno da ga mi ili bilo koji od naših zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira. Pojava vanjskih linkova ne znači da se reklamiraju takve vanjske web stranice, te informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Ni Maliveliki.hr niti bilo koji od naših zaposlenika i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na ovim stranicama u skladu su s odredbama Maliveliki.hr, koji nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane web stranice. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.